Spider naevi zijn kleine spinachtige verwijde vaatjes die zeer oppervlakkig in de huid gelegen zijn. De oorzaak is niet geheel duidelijk, maar mogelijk spelen hierbij onder andere zonschade en hormonen een rol. 

Angiomen zijn speldeknop tot erwt-grote vurig rode tot paars-rode bolletjes op de huid. Ook hier betreft het verwijde vaatjes. 

De behandeling bestaat uit coagulatie of lasertherapie. Bij coagulatie zal het plekje heel. Oppervlakkig worden aangeprikt met elektrisch staafje, waardoor de vaatjes dichtschroeien. Na de behandeling heeft u een korstje dat binnen een a twee weken zal afvallen. Bij behandeling met de laser ziet u direct na de behandeling weinig verschil. Binnen enkele weken zal het vaatje echter geleidelijk aan verdwijnen.

Vanaf 93

©2019 by The B Bar.