top of page
Vergoedingen 

 

Meestal komt u bij ons onder behandeling na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist. Bijna alle behandelingen vallen onder uw basisverzekering als medisch specialistische zorg van het specialisme dermatologie.

The B Bar brengt, de voor dermatologische zorg vastgestelde, passantentarieven in rekening. 

Kik hier voor de passantentarieven 

In Nederland wordt medisch specialistische zorg gefactureerd aan de hand van de DBC-systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Uw DBC-zorgproduct wordt bepaald door een landelijk systeem op basis van de diagnose en de gemiddelde behandeling die hiervoor benodigd is.

Wij werken met passantentarieven. Er bestaat een kans dat u zelf een gedeelte zult moeten bijbetalen. Wij raden u aan voorafgaand aan het consult bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding  evenals het eigen risico van uw polis.

 

Indien u een behandeling wenst die niet wordt gedekt door uw zorgverzekering is een verwijzing niet noodzakelijk.

bottom of page