top of page
Young woman seems happy despite her skin condition representing body positivity_edited_edi

dermatologie

Algemeen


In Nederland wordt medisch specialistische zorg gefactureerd aan de hand van de DBC-systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie.
Uw DBC-zorgproduct en het bijbehorende tarief worden bepaald door een landelijk systeem op basis van de diagnose en de gemiddelde behandeling die hiervoor nodig is.
Wij werken met deze vastgestelde passantentarieven
Wij zijn een solo praktijk die geen contract heeft met zorgverzekeraars. Dit betekent dat ook al bent u verzekerd of heeft u een verwijsbrief van de huisarts, wij u niet kunnen garanderen dat uw nota (gedeeltelijk) vergoed wordt. 
Prijs
Een dermatologisch consult kost €150*
Het tweede consult indien nodig, is kosteloos mits dit binnen 3 maanden na het eerste consult plaatsvindt.


 

diagnosen

The B Bar is een praktijk waar u laagdrempelig terecht kunt en hoogwaardige, state of the art zorg krijgt van een zeer ervaren dermatoloog. Zij is tevens werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Gezien het feit dat wij een kleine praktijk zijn, kunnen wij u meer tijd en aandacht geven dan de standaard poliklinieken van de ziekenhuizen. Tevens wordt u altijd geholpen door dezelfde dermatoloog.
U kunt bij ons terecht voor o.a. onderstaande huidaandoenIngen. 

 

     zoek een huidaandoening:

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

bottom of page