top of page

Search Results

59 items found for ""

 • Wenkbrauwlift | Specialisten in dermatologie en injectables |

  HANGENDE MONDHOEKEN Verschijnselen Hoe ouder we worden, hoe vaker we te maken krijgen met volumeverlies in het gezicht. Hangende mondhoeken of marionetlijnen kunnen het gezicht een oudere maar ook droevige of boze uitstraling geven. Behandeling Hangende mondhoeken worden behandeld met Botox en soms ook fillers. De spiertjes die de mondhoeken naar beneden trekken kunnen worden verlamd met Botox. De diepere rimpels om de mondhoeken kunnen eventueel worden opgevuld met een filler. Afhankelijk van jouw wensen besluiten we welke methode het beste toegepast kan worden.

 • Wenkbrauwlift | Specialisten in dermatologie en injectables |

  INGEVALLEN WANGEN Verschijnselen Ingevallen wangen ontstaan door volumeverlies. Hierdoor kan het gezicht er ouder en vermoeider uitzien. Behandeling Met behulp van Botulinetoxine en fillers kan dit verholpen worden. Afhankelijk van de vraag van de cliënt zullen wij deze of in combinatie of afzonderlijk toepassen.

 • Specialisten in dermatologie en injectables | The B Bar

  haarverlies Dr. CYJ Hair Filler Dr.CYJ Hair Filler is een nieuw effectief product in de medische strijd tegen haaruitval gebaseerd op een gepatenteerde formule van 7 revolutionaire peptiden (eiwitten). Het haaruitvalproces wordt afgeremd of gestopt, hergroei van haar wordt gestimuleerd, de haardichtheid en haardikte verbeteren evenals de kwaliteit van de haren. Deze behandeling is geschikt voor iedereen. Het product wordt geïnjecteerd in de hoofdhuid en heeft een 4-voudige werking: haargroeistimulatie: activatie haarstamcellen remmen van de haaruitval: remt de vorming van BMP4 en DKK-1, de belangrijkste factoren bij haarverlies antioxidant: vrije radicalen of oxidatieve stress is naast hormonen een belangrijke factor die de haarwortel verzwakt stimulatie angiogenese: een betere doorbloeding van de hoofdhuid zorgt dat de haarwortel voldoende voeding krijgt door nieuwe bloedvatvorming. Voor en Na Resultaat na 4 behandelingen 3 maanden later Deze cliënt heeft 4 behandelingen gekregen. DR. CYJ Hair Filler Voor en Na Resultaat na 4 behandelingen 1/3 Protocol Standaard : 1 sessie per 2 weken, gedurende 8 weken (totaal 4 sessies) Intensief: 4 sessies om de 2 weken, daarna 1 maandelijkse onderhoudssessie gedurende 3-6 maanden Onderhoud: 1 sessie om het half jaar Aanvullende verzorging: In overleg met de behandelende arts Kosten Pakket bestaande uit 4 behandelingen met 1 ml Hair Filler inclusief haarlotion €1.049 Hair Filler losse behandeling €285

 • Wenkbrauwlift | Specialisten in dermatologie en injectables |

  FRONSRIMPEL Verschijnselen De fronsrimpel geeft vaak een boos uiterlijk. Botulinetoxine kan het uiterlijk goed verzachten. Net als bij de voorhoofdsrimpel geldt ook hier dat als de lijnen in de loop der jaren te diep zijn gewroden, de Botulinetoxine de spieren kan ontspannen, maar de lijnen niet helemaal weg kan krijgen. Het is daarom raadzaam om bij de eerste tekenen al een behandeling te ondergaan. Behandeling Botulinetoxine wordt tussen de wenkbrauwen ingespoten. Om te voorkomen dat de kromming van de wenkbrauw teveel omhoog trekt na de behandeling, kan er soms voor gekozen worden om ook precies boven de wenkbrauwen, echter net onder de haarlijn Botulinetoxine bij te spuiten.

 • Wenkbrauwlift | Specialisten in dermatologie en injectables |

  LIPPEN Verschijnselen Smaller wordende lippen, mondhoeken die naar binnen trekken, minder volume, te weinig volume, asymmetrische lippen, redenen genoeg om een 'amazing-lips-treatment' te ondergaan. Behandeling Door de lippen te vullen met een speciale lip filler van hyaluronzuur kan er meer volume en vorm worden aangebracht. Wij streven naar een natuurlijke frisse look en hanteren altijd het principe van ‘less is more’.

 • Ons verhaal | The B Bar | specialist in dermatologie en injectables |

  ons verhaal ​ ​ Bij The B Bar zijn wij dé specialist op het gebied van dermatologische en cosmetisch dermatologische zorg (injectables). De laatste jaren is er een wildgroei ontstaan aan klinieken waar mensen heen kunnen voor cosmetische zorg. Vaak wordt de zorg geleverd in klinieken waar artsen weinig ervaring en kennis hebben van de huid en de anatomie. Hierdoor worden er regelmatig fouten gemaakt, die kunnen leiden tot verschillende medische (en daarmee gepaarde psychosociale) problemen en is vaak het resultaat ondermaats. Niet alleen op het gebied van injectables kan het tot gevaarlijke situaties leiden als de behandeling niet goed wordt uitgevoerd, maar ook op gebied van andere, in eerste instantie cosmetische behandelingen als bijvoorbeeld het verwijderen van moedervlekken en andere plekjes op de huid, die achteraf dan toch huidkanker bleken te zijn. Steeds vaker lezen wij in het nieuws dat behandelingen zijn mislukt en tot ernstige gevolgen hebben geleid, puur vanwege het feit dat de arts te onervaren was. Dit allemaal heeft ons aan het denken gezet en heeft ertoe geleid dat wij een kliniek hebben geopend waar cliënten en patiënten laagdrempelig terecht kunnen, maar toch op hoog niveau (zoals u dat verwacht van een vooraanstaand ziekenhuis bijvoorbeeld) behandeld kunnen worden. Wij zijn van mening dat de mensen die de kliniek bezoeken gemakkelijk een afspraak moeten kunnen plannen, bij binnenkomst zich op hun gemak moeten voelen en het gevoel moeten hebben dat zij behandeld zullen worden door een specialist die veel ervaring en ruime kennis heeft op het gebied van hun probleem of wens. Bijna tien jaar ervaring op gebied van de dermatologie en cosmetiek heeft ons doen inzien dat er een grote behoefte is aan zorg waar men met een gerust gevoel op kan vertrouwen dat deze naar de geldende maatstaven wordt uitgevoerd en dat rekening gehouden wordt met de volledige voorgeschiedenis van de cliënt/patiënt.

 • Specialisten in dermatologie en injectables | The B Bar | Amsterdam

  ​ Algelmene voorwaarden The B Bar Rozengracht 232a, 1016 SZ Amsterdam KVK: 75342111 Algemene Voorwaarden Behandelingen The B Bar Artikel 1. Algemeen Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen The B Bar en een cliënt waarop The B Bar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Artikel 2. Inspanningen The B Bar The B Bar heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. The B Bar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The B Bar zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Ook zal The B Bar de cliënt inlichten over de gevolgen van de behandeling. Artikel 3. Afspraken Wanneer de cliënt de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de cliënt zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan The B Bar. Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag The B Bar hiervoor €50,- in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan telefonisch (020 3708187) of per mail (info@thebbar.nl ). Wanneer de cliënt te laat op een afspraak komt zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de cliënt 15 minuten of meer te laat aanwezig is, zonder overleg, kan The B Bar de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer The B Bar later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door The B Bar worden uitgevoerd. Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal The B Bar dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de cliënt melden. Artikel 4. Betaling De prijzen van de behandelingen cq. procedures worden mondeling aan de cliënt op locatie vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW. Dit geldt niet voor de medische behandelingen en consulten welke vrijgesteld zijn van BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld social media, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de behandeling dient de cliënt de behandeling en eventuele producten contant, per tikkie of per pin te voldoen. Bij uitzondering kan een factuur worden meegegeven. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening van The B Bar, zoals vermeld wordt op de factuur. Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy Bij het eerste bezoek aan The B Bar zal een intake worden afgenomen waarbij de betreffende arts werkzaam bij The B Bar u vraagt om gegevens welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door The B Bar volgens de richtlijnen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en zullen nimmer gedeeld worden met derden zonder toestemming van de cliënt. Uiteraard wordt alles via de AVG gehandhaafd. Artikel 6. Geheimhouding Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling is The B Bar verplicht tot geheimhouding volgens de WGBO. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The B Bar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Artikel 7. Aansprakelijkheid The B Bar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan The B Bar. The B Bar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar The B Bar. Artikel 8. Garantie The B Bar geeft geen garantie op producten/behandeling wanneer: -De cliënt andere producten dan de door The B Bar geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder en/of mondeling zijn overgebracht niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt of beschadigd is. Er kan in dat geval geld terug gegeven worden, maar de cliënt kan ook een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product. Artikel 9. Beschadiging & diefstal Wanneer een cliënt schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft The B Bar het recht om een schadevergoeding te eisen van de cliënt. Bij diefstal wordt altijd melding gemaakt bij de politie. Artikel 10. Klachten Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de cliënt deze klacht zo spoedig mogelijk te melden aan The B Bar. The B Bar dient daarna binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te. Alle informatie omtrent ons beleid omtrent klachten en geschillen is terug te vinden op onze website: https://www.thebbar.nl/veiligheid-kwaliteit Artikel 11. Recht Op elke overeenkomst tussen The B Bar en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 • Specialisten in dermatologie en injectables | The B Bar

  verwijsbrief Bij The B Bar kunt u terecht met óf zonder verwijsbrief van uw (huis) arts. (Medisch) Dermatologische zorg valt onder uw basisverzekering. Indien u een verwijsbrief heeft kunt u de nota van The B Bar indienen bij uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel vergoed wordt, ligt aan uw verzekering. ​ In Nederland wordt medisch specialistische zorg gefactureerd aan de hand van de DBC-systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Uw DBC-zorgproduct wordt bepaald door een landelijk systeem op basis van de diagnose en de gemiddelde behandeling die hiervoor benodigd is. Wij werken met passantentarieven . Er bestaat een kans dat u zelf een gedeelte zult moeten bijbetalen. Wij raden u aan voorafgaand aan het consult, bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding evenals het eigen risico van uw polis. Bij The B Bar bent u ook welkom als u geen verzekering heeft. Prijs Een dermatologisch consult kost €150 diagnosen The B Bar is een praktijk waar u laagdrempelig terecht kunt en hoogwaardige, state of the art zorg krijgt van een zeer ervaren dermatoloog. Zij is tevens werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Gezien het feit dat wij een kleine praktijk zijn, kunnen wij u meer tijd en aandacht geven dan de standaard poliklinieken van de ziekenhuizen. Tevens wordt u altijd geholpen door dezelfde dermatoloog. U kunt bij ons terecht voor o.a. onderstaande huidaandoenIngen. zoek een huidaandoening : ​ A Acne Actinische keratosen Aften Algemene informatie over de huid Allergie - Zonneallergie Alopecia androgenetica Alopecia areata Angio-oedeem Atopisch eczeem B Basaalcelcarcinoom Bowen, ziekte van C Chronische discoïde lupus erythematodes Constitutioneel eczeem Contacteczeem D Dermatitis perioralis E Erythema multiforme Erythema nodosum Erythrasma Excochleatie (uitlepelen) en curettage (wegkrabben) G Gordelroos Gorlin syndroom Granuloma annulare H Handeczeem Hemangiomen en wijnvlekken Herpes (alleen Herpes op de lippen) Hidradenitis suppurativa Hirsutisme Huidschimmel Hyperhidrosis Hypostatisch eczeem I Ichthyosis Impetigo K Keratoacanthoom Kruisreactie bij boompollen L Lasertherapie Lentigo Maligna en Lentigo Maligna Melanoom Lichen planus Lichen sclerosus Lichen simplex chronicus Lipoedeem Lupus erythematosus – verschillende varianten Lyme, ziekte van Lymfoedeem M Mastocytoom Mastocytose Melanoom Melanoom In Situ Moedervlekken Mollusca contagiosa Mycosis fungoides N Nummulair eczeem O Open been Ouderdomswratten P Pemphigus en bulleus pemphigoïd Penicilline vrij dieet Pityriasis rosea Pityriasis versicolor Plaveiselcelcarcinoom Prurigo nodularis Psoriasis R Rosacea S Schimmels en mijten Schurft Seborrhoïsch eczeem Smetplekken T Telogeen haarverlies U Urticaria V Vasculitis van de huid Vitiligo Voetschimmel W Wondroos Wratten X Xerosis cutis Z Zonlicht en de huid

 • 404 | The B Bar

  There’s Nothing Here... We can’t find the page you’re looking for. Check the URL, or head back home. Go Home

 • 404 | The B Bar

  There’s Nothing Here... We can’t find the page you’re looking for. Check the URL, or head back home. Go Home

 • 404 | The B Bar

  There’s Nothing Here... We can’t find the page you’re looking for. Check the URL, or head back home. Go Home

bottom of page